Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 03/2018/QĐ-UBND 

Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Chánh

Ngày ban hành: 30/01/2018

Chia sẻ bài này: