Có ông anh cần mua đất khu vực xung quanh nhà thờ Long Đức gần chợ an bình hoặc xung quanh Đan Viện XiTo An phước. Ace ai có giới thiệu dùm .Đang cần gấp liên hệ 0974764122

Chia sẻ bài này: