Can bán nhà gap
_Nha co 2p ngu, 1bep,1p khách, có.san truoc
_nhà.Có.sổ hong.riêng
_Duong đi 3m
_sat ủy ban p.long bình tân, gan chợ, gan truong hoc MG, cap 1, cap 2, cap 3,
_gan benh viên
_ dien tinh 95,6m vuông