Đất cách cầu săn máu 200m đường rộng 7m
Ngang 5m dài 20m
Ngang 10m dài 20m
Sổ chung mua bán ra văn phòng luật sư công chứng

Chia sẻ bài này: