Đất cách cầu săn máu 200m đường rộng 7m
Ngang 5m dài 20m
Ngang 10m dài 20m
Sổ chung mua bán ra văn phòng luật sư công chứng