Cách cay sung 600m, chợ thanh hoá 700m
Dt 5,8×18 nở hậu 9m
Hướng chính đông
Pháp lý: sổ riêng 
Lh 01286665862

Chia sẻ bài này: